Etablering af sundhedshus

Gladsaxe Kommune ønsker at tiltrække flere praktiserende læger og har bl.a. støttet indretningen af sundhedshus i det tidligere familie- og ungecenter på Ilbjerg Alle 38A og 38B.

I forbindelse med ombygningen til lægepraksis skulle der flyttes vægges og indrettes konsultationslokaler med etablering af håndvask ved dør, opbygges minilaboratorium med udsugning og bygges nyt indgangsparti med forbedrede adgangsforhold, reception og venteværelse, renovering af gulve og lofter. Derudover skulle der udvides dørhuller og etableres handicaptoilet, ligesom alle bygningens overflader (gulve, loft, og vægge) skulle sættes i stand.

ØLLGAARD har været rådgiver på ombygningen og stået for registrering af eksisterende forhold som kloak, afløb, ventilationer, køling, VVS og EL. Vi har assisteret med nedrivningen og projekteret alle bygningsændringer. Det gælder konstruktionsopbygning, kloakledninger og afløb. Samtidig har vi udarbejdet statisk dokumentation, energiredegørelse og brandstrategirapport.

Efter hovedprojektet stod vi for projektopfølgning med byggeledelse og fagtilsyn under udførelsen.

Projektomfang

Ombygning af eksisterende familie- og ungecenter på 1.174 m2 til ny lægepraksis. Bygningen ligger på Ilbjerg Alle 38A-B i Gladsaxe.

Ydelser

Projektering, forprojekt (myndighedsprojekt), hovedprojekt, projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn.

Projektperiode

2017

Bygherre

Gladsaxe Kommune

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk