Flytning og forankring af hovedvandledning

Den grund, hvorpå Bellahøj Højdebeholder tidligere stod, er solgt til bebyggelse. I den forbindelse ønskede udvikleren, at en ø750 mm hovedvandledning i støbejern, der løb gennem grunden, blev flyttet og skiftet ud med ø710 PE100.

ØLLGAARD har deltaget i de indledende møder med udvikleren for at finde den rigtige løsning og entrepriseform i forhold til hans ønsker. Derudover har vi projekteret ledningsflytningen, anvist niveau, tracé og forankring. Geotekniske undersøgelser er udført for at understøtte beregningerne.

Da udvikleren insisterede på, at der ikke var tid til udbud, har ØLLGAARD haft ekstra beføjelser i forhold til entreprenøren, så byggeledelse og tilsyn med arbejdet under udførelse også omfattede kontrol af indkøbte elementer.

Udfordringen i forbindelse med flytningen er bl.a. at sikre, at hovedvandledningen forbliver helt ren under opbygningen, Derfor er anlægget trykprøvet, så renheden kunne dokumenteres, inden ledningen blevbygget sammen med det øvrige ledningsnet.

Projektomfang

Flytning og forankring af hovedvandledning ø710 mm PE100 PN16 på Bellahøjgrunden.

Ydelser

Udførelse af projektering, geoteknisk undersøgelse og tilsyn med arbejdet under udførelse.

Projektperiode

2016-2017

Bygherre

HOFOR

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk