Greve Ledningsrenovering

Ældre vandledninger skal udskiftes for at forebygge vandtab og optimere drikkevandets kvalitet og forsyningssikkerhed. ØLLGAARD har gennem en årrække været fast rådgiver på ledningsrenoveringsprojekter for Greve Vandværk. Arbejderne følger en renoveringsplan, som vi har udarbejdet for en periode på 5 år.

Renoveringsplanen udarbejdes på basis af de eksisterende lednings- og stikoplysninger. Vi kontakter vej- og kloakmyndighederne og udarbejdet et budgetoverslag for de enkelte områder, inden vi går i gang med at projektere jord- og ledningsarbejder.
Projektforslaget kan udsendes som oplæg til beboere og grundejerforeninger og danne grundlag for et udbud i hovedentreprise.

Hver entreprise omfatter i hovedtræk renovering af 2,5-3 km vandledninger med dimensionerne ø40-160 mm. Hertil kommer knap 200 stikledninger med sætning af målerbrønde, diverse brandhaner og tilkoblinger til hoved- og sideledninger. Arbejdet skal foregå ved pibebursting, styret boring og lignende opgravningsfri metoder, så de trafikale gener i forbindelse med ledningsrenoveringen minimeres.

ØLLGAARD står for byggeledelse og tilsyn med arbejdet under udførelse.

Projektomfang

Årligt renoveringsprojekt med udskiftning af ca. 3 km ø40 – 160 mm forsyningsledninger med stikledninger og målerbrønde i Greve. Anlæg sker hovedsageligt ved styret boring.

Ydelser

Bygherrerådgivning, projektering, udbud, byggeledelse og tilsyn under udførelse.

Projektperiode

2011-2016

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk