Helsingørmotorvejen -Omlægning af transportledninger

Omlægning af to parallelle ø800 mm vandledninger ved nedgravning på to delstrækninger på grund af udvidelse af Helsingørmotorvejen.

De nye delstrækninger udføres af ø900 mm PE100 PN10, hhv. 2 gange 420 lbm og 2 gange 440 lbm. Den ene ledning skal hele tiden være i drift.

Omlægningen forestås af Vejdirektoratet som delentreprise af vejentrepriserne.

Projektomfang

Vejdirektoratet forestår projektering og udførelse af ledningerne inklusive rustifri flangeovergange og deres forankring i betonankerblok, udbud og gennemførelse af entreprisen klar til idriftsættelse. Nordvand udfører derefter den endelige renskylning og idriftsættelse.

Ydelser

Bygherrerådgivning omfattende planlægning af driftsforholdene under omlægningen, kontrol af Vejdirektoratets projektering samt teknisk tilsyn under arbejdets udførelse.

Projektperiode

2012 - 2013

Bygherre

Nordvand A/S

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk