Hvidovre ledningsrenovering

Efter et pilotprojekt, der testede en differentiering af udførelseskrav fra HOFORs standard renoveringsbeskrivelser gik Hvidovre ledningsrenovering igang.

ØLLGAARD har projekteret, udbudt og stået for ledelse under udførelse af et pilotprojekt på udvalgte veje i Hvidovre, hvor der gennemførte vandledningsrenovering efter de almindelige udførelsesprincipper i omegnskommunerne. Pilotprojektet skulle bruges til at vurdere, hvilke udførelseskrav fra HOFORs standard renoveringsbeskrivelser, der skal fastholdes.

HOFOR skelner i sine rammebetingelser normalt ikke stort mellem en ledningsrenovering på Vesterbrogade i centrum af København og en ledningsrenovering på en blind villavej i forstæderne. Det fordyrer processen, fordi der er en masse krav om f.eks. særlige trafikale foranstaltninger, der ikke er relevante i områder med sparsom trafik.

Ved at forenkle anlægsprocessen på de små veje, håber HOFOR at kunne reducere renoveringsomkostningerne til glæde for forbrugerne. De renoverede vandledninger lever selvfølgelig op til HOFORs standard for Dokumenteret Drikkevandssikkerhed (DDS).

Projektomfang

Renovering af 900 m vandledning ved pipebursting.

Ydelser

Projektering herunder forprojekt, hovedprojekt og projektopfølgning. Udbud. Udførelsesledelse og fagtilsyn

Projektperiode

2015

Bygherre

HOFOR

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk