Indeklimarenovering af Oticon

Oticon ønskede at indrette nye mødelokaler i stueetagen til bygning B og øge antallet af brugere i lokalerne fra 360 til 482 personer. Allerede inden udvidelsen var der problemer med indeklimaet i bygningen, der er i tre etager fordelt omkring et centralt atrium. Bortset fra mødelokaler i stueetagen er resten af bygningen indrettet som et åbent kontorområde uden solafskærmning på glasfacaderne.

ØLLGAARD blev bedt om at undersøge ventilationsbehovet og mulighederne for at udbygge det eksisterende ventilationsanlæg og øge kølekapaciteten. På den baggrund udarbejdede vi et hovedprojekt med udskiftning af indblæsningsarmatur, opsætning af kølebaflere og optimeret CTS-styring. Derefter stod vi for projektopfølgning og tilsyn under udførelse.

Ved indeklimarenoveringen blev kølekapaciteten øget fra 100 kW til 200 kW, og indeklimaet blev så meget bedre, at kontorerne var behagelige selv i den meget varme sommer i 2018.

Projektomfang

Indeklimarenovering af Oticons Bygning B. En 4000 m2 kontorejendom på Kongebakken 9 i Smøring.

Ydelser

Forundersøgelser, hovedprojekt og projektopfølgning med tilsyn under udførelse.

Projektperiode

2017-2018

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk