Kulturcenter Mariehøj

Tilbygning samt ombygning af eksisterende bygningsmasse

Da Gl. Holte Skole blev lukket, overtog Rudersdal Kommune lokalerne til administration og kulturliv. For at skabe bedre sammenhæng mellem bygningerne besluttede Kommunen at opføre en multifunktionel tilbygning, der skulle samle centrets fire zoner for dans, musik, billedkunst og teater i et ikonisk indgangsparti.

ØLLGAARD har været rådgiver på alle ingeniørdiscipliner. Det omfatter programmering, hovedprojekt, udbud, byggeledelse, økonomistyring og tilsyn under udførelse af renoveringsarbejder og den nye tilbygning. Den består af en åben foyer i forskudte niveauer, der kan bruges som caféområde og scene indenfor såvel som udenfor, idet der er trapper og siddepladser på taget. Det er en kompliceret og krævende konstruktion med mange kurver og sammenskæringspunkter.

Parallelt med programmering af den nye bygning udarbejdede ØLLGAARD en tilstandsrapport for den eksisterende bygningsmasse. Vi gennemgik klimaskærm, murværk, fundamenter og vinduer, hvorefter der blev gennemført en straksrenovering af tag og facade samt af vand-, varme- og el-installationer. Andre vedligeholdelsesopgaver blev prioriteret og indregnet i en økonomisk plan, så de kan finansieres over driften. Alle arbejder blev udført, mens bygningerne var i drift.

Derudover var ØLLGAARD teknisk rådgiver på anlæg af udearealer med fokus på klimatilpasning og håndtering af regnvand gennem etablering af faskine og regnvandsbrønd med sandfang.

Projektomfang

Opførelse af ny tilbygning på ca. 650 m2 samt omrokering og renovering af den eksisterende bygningsmasse på i alt 8.135 m2.

Ydelser

Konkurrenceprojekt. Skitseprojekt. Byggeprogrammering. Projektforslag. Hovedprojekt og udbud. Byggeledelse. Økonomistyring og fagtilsyn. Aflevering.

Projektperiode

2010 - 2016

Bygherre

Rudersdal Ejendomme

Arkitekt

Sophus Søbye Arkitekter M.A.A. / medprojekterende WE architecture

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk