Nedrivning af Bellahøj Højdebeholder

Her i november 2013 er nedrivningen af Bellahøj Højdebeholder i fuld gang. På billedet er to af de fem sektioner fjernet. Og med en fremdrift på én sektion om ugen, begynder vi at kunne ane afslutningen på et nedrivningsprojekt i sværvægtsklassen.

Total miljøsanering

Bellahøj Højdebeholder er en meget stor og omfattende nedrivningsag. Beholderen er opført i starten af 1900-tallet og har fejret 100 års fødselsdag, så bygningen bærer præg af fortidens syndere i form af miljøskadelige stoffer. Inden vi gik i gang, blev bygningen derfor totalt miljøsaneret. Alle bygningsdele blev undersøgt og analyseret for bly, asbest og PCB. Og de miljøskadelige stoffer, vi fandt, blev fjernet inden den egentlige nedrivning.

Bellahøj Højdebeholder havde et vidt forgrenet netværk af vandrør i støbejern, som var malet med blyholdig maling. Der var PCB i noget af vægmalingen og i limen under linoleummet. Og der var en smule asbest i isoleringen omkring en lyddæmper i teknikrummet. Alt det er blevet miljøsaneret efter gældende forskrifter, og i begyndelsen af november tog man fat på den tunge nedrivning.

Stærkt armeret beton i 3-400 mm tykkelse

Højdebeholderen havde form som en blomst med fem kronblade og et teknikrum i midten. Vandkar var placeret i førstesals højde. Hele bygningen var opført i kraftige og stærkt armerede betonkonstruktioner med dæk og vægge omkring vandbeholderne i helt op til 3-400 mm tykkelse. Samtidig er der tale om en stor bygning i ca. 16 meters højde heraf 2 meter under terræn.

På fotoet ses to nedrivningsmaskiner i aktion. Maskinen til venstre har en normal arm og en 5 tons tung betonsaks, mens armen på maskinen til højre er forlænget op til 25 meter. Til gengæld har den ‘kun’ en betonsaks på 3 ton. Vandkanonen sørger for at lægge en vandtåge ud over området, så støvmængderne begrænses og ikke spreder sig til de omkringliggende institutioner.

Saksene ‘klipper’ sig igennem betonen og frigør armeringen. Murbrokke bruges i første omgang som opfyldning i den del af bygningen, der er under terræn, så maskinerne har et solidt kørelag. Når alle dele af bygningen over terræn er fjernet, køres murbrokkerne væk, og underdelen og fundamentet fjernes. I starten af det nye år findes Bellahøj Højdebeholder kun i historiebøgerne.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk