Nødforsyning til Rudersdal

Novafos ønsker at etablere en nødforbindelse fra det regionale Sjælsø Vandværk til Rudersdal forsyningsområde, som i dag primært forsynes fra Nærum Vandværk. Nødforbindelsen består af en PE-ledningsforbindelse fra en ø800 mm Bonnaledning, som passerer tæt forbi Nærum Vandværk.

Samtidig ønsker Novafos at udskifte alle vandværkets rentvandspumper, rør- og ventilarrangementer, der er af ældre dato. Rentvandspumperne i vandværkets pumpehal udskiftes til nye pumper med frekvensomformere, og alle rørene i pumpestationen udskiftes med nye rustfrie rør med tilhørende nye komponenter.

ØLLGAARD har udarbejdet et dispositionsforslag for nødforbindelsen og detailprojekt for ledninger i jord. Forbindelsen etableres ved at fjerne et komplet BONNA-rørstykke mellem to samlinger og erstatte det med et nyt ø900 mm PE100 PN10 flangerørstykke forsynet med en ø400 mm PE100-afgrening. Fra afgreningen føres en ø400 PE-ledning i jord frem til den indvendige side i vandværket, hvor den afsluttes med løsflange.

I forbindelse med anlægsarbejdet skal den ene af to Sjælsø-ledninger tages ud af drift. I den periode opretholdes forsyningen til Gentofte- og Lyngby-området af den anden ledning. Dette er testet og fungerede under tidligere omlægninger.

Når nødforbindelsen er etableret, skal den anvendes ved ingen eller for lille produktion på Nærum Vandværk, til at fylde vandværkets rentvandsbeholder og til at levere vand fra Nærum Vandværk til Sjælsø-ledningen.

Projektomfang

Etablering af nødforsyning til Rudersdal forsyningsområde og renovering af komponenter på Nærum Vandværk

Ydelser

Bygherrerådgivning, forundersøgelser, ideoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag

Bygherre

Novafos

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk