Ny rammeaftale med Udenrigsministeriet

Sammen med Tegnestuen Mejeriet har vi fået en ny rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand med Udenrigsministeriet. Vi har tidligere løst den type opgaver i Stockholm, Cairo, Dar-es-Salam og Silicon Valley, så vi er spændte på at se, hvad den nye aftale vil bringe.

Opgaverne under rammeaftalerne, som gælder 48 måneder frem, drejer sig om bygningssyn på Udenrigsministeriets ejendomsportefølje. Ministeriet har mere end 500 ejendomme og lejemål, fordelt på over 100 ambassader, generalkonsulater, handelskontorer, chefboliger og et stort antal medarbejderboliger. Alle ejendommene er forskellige i størrelse, funktionalitet og type, og de ligger over hele verden. Som led i rådgivningen skal en rådgiveren  derfor kunne rådgive Udenrigsministeriet i forhold til en bred vifte af varierende ejendomstyper i lande medforskellig byggetradition, kulturforhold og klimazoner. Enkelte af ejendommene er eller vil på tidspunktet for en opgaves udførelse være fredede og/eller bevaringsværdige og vil derfor forudsættesærligt fagkundskab.

Alle ejendomme i Udenrigsministeriets ejendomsportefølje er underlagt et rotations-princip, så de hvert 3. år gennemgår et bygningssyn. Af dette fremgår ejendommens bygningsfysiske, energimæssige og bæredygtighedsmæssige tilstand inkl. anbefalinger til udbedringer og andre tiltag. En del af rådgivningsydelserne tager afsæt i de behov, der er fremkommet og prioriteret i bygningssynene. Men også i forhold til behov for ombygninger af eksisterende forhold, samt etablering af nye repræsentationer og boliger. Der kan således både være tale om nybyggerier, til- og ombygninger, ændringer i en ejendoms funktionalitet, vedligeholdelsesarbejder, moderniseringer og/eller sikkerhedsrelaterede ombygninger m.v.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk