Bygningssyn for Udenrigsministeriet

Som ingeniørfaglig rådgiver for Udenrigsministeriet, har ØLLGAARD arbejdet på statsejede ejendomme i Stockholm, Tanzania, Cairo, Sydney, New York og Silicon Valley. De enkelte opgaver spænder fra registrering og bygherrerådgivning til ombygning og totalrenovering.

Projekterne i Cairo, New York og Silicon Valley har alle omhandlet ombygning og renovering af eksisterende lokaler på 500-1500 m2 til ambassade eller konsulat med kontorer, konferencerum og mødelokaler mm. Ved hvert projekt har vi gennemført en grundig registrering af bygningen med undersøgelse af konstruktioner, systemopbygning og forsyningssikkerhed, mm. Samtidig har vi haft forhåndsforhandlinger med lokale entreprenører og projekt- og byggeledere. Herefter har vi projekteret ombygningen på basis af arkitektens indretningsplaner og udarbejdet udbudsmateriale.

ØLLGAARDs ydelser dækker alle ingeniørfaglige discipliner. Herunder konstruktioner og tekniske installationer såsom ventilation, vand, varme, el og afløb, brand og sikring.

Projektmateriale sendes til den lokale projektleder som funktionsudbud, hvorefter det tilpasses lokale forhold og sendes i licitation. Fagtilsyn afholdes midt i byggeprocessen, mens mindre projektopfølgning sker per mail. Afslutningsvis deltager vi ved projektgennemgang og aflevering.

Projektomfang

Rammeaftale om rådgivning ifm. bygningssyn, byggeri og bygherrerådgivning omkring statsejede ejendomme i lande uden for Danmark.

Ydelser

Registrering, projektering, udbud og kontrahering, projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn.

Projektperiode

2014-2018

Bygherre

Udenrigsministeriet

Arkitekt

Tegnestuen Mejeriet

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk