Nyt byrum på DTU

Fredag d. 7. oktober skrev DTU kontrakt med anlægsentreprenøren Malmos A/S om etablering af Kemitorvet på Lyngby Campus. Arbejderne går i gang efter efterårsferien, så det nye byrum efter planen kan stå klar til studiestart september 2023.

Det nye Kemitorv vil blive til gavn for både studerende og ansatte. Et levende sted, hvor der er plads til såvel hverdagens møder som til større festlige sammenkomster. F.eks. etableres der en cirkulær arena med mulighed for at afholde udendørs events og arrangementer, mens der på begge sider af et vandbassin i sort granit opstilles inventar, hvor man kan spise sammen, holde pauser og samles i mindre grupper i møde- og undervisningssituationer. Beplantningen på torvet er valgt med vægt på blomstring og variation som led i DTUs biodiversitetsfremmende strategi.

Det nye Kemitorv er designet af landskabsarkitekt Marianne Levinsen, mens kunstnergruppen AVPD står for arenaen. ØLLGAARD har været ingeniørrådgiver på opgaven og projekteret fundering, kloakering og afvanding af regnvand, overfladevand og faskiner.

Billederne viser et af de eksisterende afløb på pladsen ved siden af Marianne Levinsens visualisering af de fremtidige forhold på Kemitorvet.

Byrum - ØLLGAARD rådgivende Ingeniører

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk