Guldberg fritidshjem

ØLLGAARD var i 2008 ingeniørteknisk rådgiver på nybyggeriet af Guldberg Fritidshjem. Den arkitektonisk innovative bygning kendetegnes af et svævende element med en udkragning på 6 m. i alle retninger. Ovenpå det svævende element er der indrettet tagterrasse, som stik imod de oprindelige intentioner blandt andet bruges til boldspil. Det har givet gener med vibrationer og støj i resten af bygningen.

ØLLGAARD blev bedt om at afhjælpe problemerne og undersøgte flere løsninger, der kan nedbringe vibrationer i konstruktionen. Opsætning af tunede massedæmpere var ikke realistisk, så forslagene indebar placering af søjler i facader, gavle og under udvendige trapper. For ikke at skæmme arkitekturen eller begrænse det frie legeareal mere end højst nødvendigt, er projektet optimeret til at give mest mulig effekt med så få søjler som muligt.

Fremadrettet er det ikke meningen, at tagterrassen skal bruges til boldspil og lignende aktiviteter. Det betyder, at støjbelastningen på 2. sal ”kun” skal reduceres med 10-15 dB. Dette kan ske ved at etablere et specielt nedstroppet, flerlags pladeloft under det eksisterende akustikloft. Samtidig løftes tagterrassen fri af den lette tagopbygning, der har fungeret som et trommeskind. Fremover hviler tagterrassen på et nyt ekstra stålbjælkelag og et faldunderlag dæmper hælstød.

Projektet blev gennemført, mens institutionen var i brug uden behov for genhusning.

Projektomfang

Partiel ombygning af de bærende konstruktioner på Guldberg Fritidshjem for at modvirke vibrationer og støj fra tagterrasse.

Ydelser

Forundersøgelser, hovedprojekt og byggeledelse ifb. støj- og vibrationsdæmpning.

Projektperiode

2016-2017

Bygherre

Byggeri København

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk