Omlægning af Hvissingeledningen

ØLLGAARD har flere gange været med til at renovere brøndanlæg og omlægge Hvissingeledningen, bl.a. i forbindelse med etablering af Frederikssundmotorvejen. Nu ønsker Hovedstadens Letbane at opføre servicecenter og en remise hen over Hvissingeledningen på hjørnet af Ring 3 og Ballerup Boulevard.

Letbanens byggeri kan gå ud over forsyningssikkerhed og vandkvalitet, så ØLLGAARD blev bedt om at udarbejde et bygherreoverslag, som kort beskrev de forskellige løsningsmuligheder.

Derefter fremlagde vi et dipositionsforslag med anbefalinger til ledningsmateriale og dimension, og det blev besluttet at omlægge ledningen fra en ø600 Bonnaledning til ø630 mm PE-ledning på den berørte strækning. Vi udarbejdede en plan med alle ledninger i området, undersøgte forurening på gravestrækningen og andre udgravningsforhold, inden vi anviste en ledningstracé samt placering og type af udluftningsbrønde og overgangskoblinger mellem PE100 og Bonna. Planen indeholder også budget og tidsplan samt procedurer for trykprøvning, skylning, omkobling, midlertidig lukning af åbne Bonna-ender og indhentning af tilladelse til udledning af skyllevand.

Nu afventer vi Letbanens endelige godkendelse af projektet, inden vi går i gang med detailprojektering og udbud.

Projektomfang

Renovering af brøndanlæg og omlægning af Hvissingeledningen fra en ø600 Bonnaledning til ø630 mm PE-ledning.

Ydelser

Rådgivning og udarbejdelse af bygherreoverslag, detailprojektering og tilsyn med arbejdet under udførelse.

Projektperiode

2016-2018

Bygherre

Novafos

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk