Omlægning af Regnemarkledningen

Den nye højhastighedsjernbane København-Ringsted kommer til at krydse transportledningen fra HOFORs største vandværk, Regnemark. ØLLGAARD står for omlægning af ledningen på 800 m strækning. Den nye bane skal stå færdig i 2018, og det er nødvendigt at omlægge og sikre Regnemarkledningen, inden anlægsarbejdet på banen igangsættes.

I forbindelse med omlægningen har ØLLGAARD gennemført trykstødsberegninger og udarbejdet en rapport om funktion og behov for lufthaner.

Projektomfang

Etablering af ca. 800 m ny ø1.200 mm Bonnarørledning

Ydelser

Sagsadministration og møder, udarbejdelse af hovedprojekt og udbudsmateriale, licitation og kontrahering. Byggeledelse, tilsyn og aflevering.

Projektperiode

2012 - 2013

Bygherre

HOFOR A/S

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk