Opførelse af ny H&M i Kalundborg

Projektering af konstruktioner og installationer. Stabiliteten sikres ved stålrammer og vægskiver. For at undgå søjler i butikken, er taget udført i Skandek-elementer med spænd på ca. 15m og skivevirkning for fordeling af vandrettet laster.

Bygningen er fuldt ventileret og udført med køling.

Bygningen er funderet på fundamentsbjælker understøttet af 13-18m lange betonpæle samt selvbærende in-situ-støbt betonpaddehattedæk ligeledes understøtet af 13-18m lange betonpæle.

Projektomfang

Ny H&M-butik på i alt ca. 1.100 m2.

Ydelser

Projektering af konstruktioner, kloak og installationer inkl. myndighedskontakt mv.

Byggesum

Kr. 16.000.000

Projektperiode

2010 - 2011

Bygherre

KFI-Holding

Arkitekt

KFU-Arkitekter

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk