Nye produktionsfaciliteter til OxyGuard

OxyGuard, der fremstiller iltmålingsudstyr og andet apparatur til dambrug, havde behov for større produktionsfaciliteter, og i stedet for at bygge nyt valgte de at overtage en færdig ejendom på Farum Gydevej 64. Ejendommen, som ØLLGAARD projekterede i 2002, omfatter godt 6.000 madministration og lagerhal.

Ejendommen er siden blevet ombygget, så den svarer til OxyGuards behov. Der er kommet nye vindues- og døråbninger i facaden. Fundamentet under CNC-maskiner er forstærket med pladefundamenter. Der er etableret komfortventilation, trykluft og udsugningsanlæg i produktionshallen. Og vi har gennemgået varmeanlæg og undersøgt mulighederne for energibesparende tiltag, herunder genvinding af spildvarme fra produktionen.

Projektomfang

Ombygning af 6.000 m2 administration og lagerhal til tidssvarende produktionsfaciliteter.

Ydelser

Totalrådgivning herunder bygherrerådgivning, projektering, udbud og tilsyn under udførelse.

Projektperiode

2013

Bygherre

OxyGuard

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk