Syv ledninger på seks måneder

Forsyningsafdelingen har netop vundet et miniudbud under vores rammeaftale med Frederiksberg Forsyning, og arbejdet er i princippet allerede gået i gang. Opgaven handler om projektering, udbud og tilsyn på i alt syv vand- og spildevandsledninger på Forsyningens matrikel på Frederiksberg. Der skal anlægges 2 x Ø500 og 1 x 630 vandledning med ventilkammer, Ø400 drikkevandsledning, Ø160 spildevandsledning og Ø500 regnvands- og overløbsledning.

Projekterne kompliceres af at skulle foregå på et lille område med meget trafik og mange grænseflader til andre lednings- og anlægsarbejder. Men den største udfordring er tiden. Alle projekter skal være udført den 1. august 2020, hvor opførelsen af Frederiksberg Forsynings nye vandværk går i gang. Den deadline betyder, at ledningerne skal være færdigprojekterede til udbud den 1. marts, så forsyningsfolkene i ØLLGAARD får travlt de kommende måneder.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk