Breelteparken

Ombygning og renovering af 146 1-plans boligenheder med støtte fra Landsbyggefonden. Projektet omfatter renovering af køkken, badeværelse, tag og ventilation samt ombygning af en række 2-værelses boliger til 3 værelser. Projektet er baseret på et eksisterende skitseprojekt, der løbende er blevet tilpasset og revideret i overensstemmelse med beboernes ønsker.

Bygningerne er opført i 1975, og de trænger til almen vedligeholdelse. Det indebærer en totalrenovering af badeværelser og køkkener, og en opgradering til tilgængelighedsboliger kvalitetsniveau C. Blandt andet skal lette partier med vinduer og døre udskiftes. Facaderne skal efterisoleres udvendigt for at forbedre indeklima og reducere energiforbruget. De grønne tage skal udskiftes og efterisoleres med etablering af udvendige tagnedløb, som tilsluttes regnvandssystemet. Rørinstallationerne skal udskiftes. Gulvkonstruktionen skal ændres, og der skal etableres gulvvarme. Der skal etableres ventilationsanlæg i hver enkelt lejlighed. Belægning og boligstier skal omlægges for at øge tilgængeligheden.

Indtil videre er der gennemført en række tekniske undersøgelser, som danner grundlag for det videre arbejde, ligesom der er udarbejdet en revideret helhedsplan. Projektet fik i 2020 den endelig godkendelse fra Landbyggefonden, og det er nu ved at blive udført.

Projektomfang

Ombygning og renovering af 146 almene ældreboliger. Bebyggelsen er beliggende i Breelteparken 101-954 i Hørsholm

Ydelser

Del af totalrådgiverteam med ansvar for alle ingeniørfaglige ydelser. Arbejdet omfatter forundersøgelser, detailprojektering, udbud og tilsyn under udførelsen

Projektperiode

2016-2021

Bygherre

DAB / Hørsholms Almene Boligselskab

Arkitekt

Friborg+Lassen

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk