Renovering af hovedvandinstallationer

Tilstandsvurdering af varmecentraler og vandinstallationer med registrering af samtlige brugsvandsinstallationer efterfulgt af udskiftning af alle brugsvandsledninger fra vandstik frem til og med tilslutning af private sideledninger.

For at mindske beboergener i forbindelse med udskiftningen, etableres midlertidige forsyningsledninger i PE og PEX langs med ejendommens kældertrapper. Disse ledninger flyttes fra opgang til opgang, efterhånden som arbejdet skrider frem. Når de midlertidige ledninger er etableret, fjernes og bortskaffes alle eksisterende vandrette fordelingsledninger i kældergangene. Herefter etableres nye fordelingsledninger, og der etableres og tilsluttes vandrette brugsvandsledninger lige over 4. sals lejlighederne. Til sidst udskiftes og tilsluttes opgangens stigestrenge.

Som følge af renoveringen er installationens tidligere 1800 m galvaniserede rør, blevet reduceret til 1150 m rustfrie rør på grund af ændret rørføring.

ØLLGAARD har været ingeniørrådgiver på projektet og stået for bygherrerådgivning samt udarbejdelse af projektforslag, forprojekt, hovedprojekt og fagtilsyn under udførelse.

Projektomfang

Renovering af hovedvandinstallationer i køkken og badeværelser i ejerforening med 135 boliger på adresserne Bispeengen 5-15, Munkens Vej 2-12 og Borups Alle 108-110.

Ydelser

Bygherrerådgivning, projektforslag, forprojekt, hovedprojekt og fagtilsyn under udførelse.

Projektperiode

2017-2019

Bygherre

EF Bispeengen

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk