Renovering af ventil- og røranlæg

Med et vindue på bare 96 timer lykkedes det i uge 31 at udskifte et større rør- og ventilsystem i støbejern på HOFORs transmissionsledning på Sjælør Boulevard med et nyt anlæg i rustfrit stål. Det er en opgave, der har krævet minutiøs planlægning og proaktiv risikostyring på grund af de store ledningsdimensioner på Ø800-Ø1200 mm, krydsets beliggenhed på en befærdet vej og hensynet til københavnernes forsyningssikkerhed og vandkvalitet.

Takket være grundig projektering og forberedelse kombineret med en engageret indsats fra alle involverede kunne arbejdet gennemføres som planlagt. Efter 4 døgns anlægsarbejde kunne HOFOR igen åbne for vandet i Regnemarksledningen med forbindelse til Amagerledningen via Sjællandsbroen og den nye tværforbindelse til Sjælør Boulevard.

ØLLGAARD har været rådgivende ingeniør på projektet, smedearbejder blev udført af Holmskov Rustfri A/S med NCC som entreprenør.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk