Sjælør Boulevard

Udskiftning af rør- og ventilsystem i støbejern på HOFORs transmissionsledning på Sjælør Boulevard med et nyt anlæg i rustfrit stål. Opgaven skulle løses inden for et vindue på 96 timer, og det krævede minutiøs planlægning og proaktiv risikostyring på grund af de store ledningsdimensioner på Ø800-Ø1200 mm, krydsets beliggenhed på en befærdet vej og hensynet til københavnernes forsyningssikkerhed og vandkvalitet.

For at klare arbejdet inden for den afsatte tid, blev alle rør og komponenter desinficeret og prøvesamlet på et værksted, så det var muligt at kontrollere såvel bygbarheden som byggelængderne, inden montagen på pladsen. Bagefter blev røranlægget trykprøvet og skyllet, og der blev udtaget vandprøver for at sikre, at rørene var bakteriologisk rene og klar til indbygning. For at lette montagen blev det besluttet at fjerne dækket på det underjordiske bygværk, så entreprenørerne kunne løfte de store komponenter direkte på plads. Det krævede imidlertid en forstærkning af de underjordiske konstruktioner, så de ikke risikerede at kollapse under vægten af det omkringliggende jordtryk.

Takket være grundig projektering og forberedelse kombineret med en engageret indsats fra alle involverede kunne arbejdet gennemføres som planlagt. Efter 4 døgns anlægsarbejde kunne HOFOR igen åbne for vandet i Regnemarksledningen med med forbindelse ind mod midtbyen, Amager og den nye tværforbindelse til Amagerledningen via Sjællandsbroen og den nye tværforbindelse til Sjælør Boulevard.

Projektomfang

Renovering af ventilbygværk inkl. tilslutning af ny ø900 PE-ledning fra eksisterende ø800 bonnarørs-transportledning ved Sjælør Boulevard.

Ydelser

Bygherrerådgivning, projektering og udarbejdelse af udbud af renovering af ventilbygværkets konstruktioner, røranlæg og forankringer samt bygherrerådgivning ifm. tilslutning af ny ø900 PE-ledning på eksisterende ø800 BONNA-rør.

Projektperiode

2018-2020

Bygherre

HOFOR

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk