Renovering og udvidelse af bankfilial

Jyske Bank i Hørsholm havde behov for et større salgslokale og købte en sidebygning, hvor der tidligere havde været trykkeri. Planen var at rive den eksisterende sidebygning ned og opføre en ny på samme sted. I den forbindelse blev ØLLGAARD bedt om at sørge for miljøscreening, nedrivning, konstruktioner, vand og varme installationer samt diverse mindre ombygninger i hovedbygningen.

I forbindelse med projektet gennemgik vi mulighederne for energioptimering, alternative energiformer samt LAR (Lokal Afledning af Regnvand). Der blev lagt vægt på at finde energibesparende og bæredygtige tiltag med en kort tilbagebetalingstid, så merinvesteringen forholdsvis hurtigt ville tjene sig selv ind. Den nye bygning blev opført som passivhus med genvinding på alle varmeafgivende installationer.

Projektomfang

Renovering af eksisterende banklokaler samt miljø screening, nedrivning af gammel tilbygning og nyopførelse af 104 m2 tilbygning med fladt tag.

Ydelser

Projektering med projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt og projektopfølgning samt fagtilsyn under udførelse.

Projektperiode

2012-2013

Bygherre

Jyske Bank

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk