Sektionering af ledningsnet

Opdeling af ledningsnettet i sektioner, hvor alt tilført vand måles ved tilgangen.

Projektomfang

Etablering af 8 ud af ledningsnettets 14 sektioner med målerbrønde og ventilbrønde.

Ydelser

Detaljeret projekt til indbygning af målerbrønde, ventilbrønde og ledningsafbrydelser. Udarbejdelse af udbudsmateriale og tilsyn med arbejdet under udførelsen.

Projektperiode

2012-2013

Bygherre

Hvidovre Forsyning, nu HOFOR

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk