Tagrenovering på Grundtvigskirken

Grundtvigskirken, der er opført i gule, håndstrøgne sten i perioden 1921-1940, er fredet og regnes som et hovedværk i dansk arkitekturhistorie. Kirken har et 49 meter højt tårn og karakteristiske tredelte og let forskudte trekantsgavle, som prydes af højblændinger og kamtakker. En række udbygninger danner sideskibene, der slutter sig symmetrisk til kirkens hovedskib. Kirken har adskillige tagflader der er sammenskåret og afspejler gavlenes kløftede udformning. I sammenskæringerne er der ved foden af tagfladerne udført i alt 14 samlekar i kobber, fordelt på tagfladerne, der opsamler regnvand og leder det til tagnedløb.

Renoveringsprojektet er foranlediget af gentagne problemer med indtrængende vand fra tag- fladernes samlekar. Når afløbet i et samlekar stoppes pga. nedfaldne blade mm, stiger vandet i samlekarret og løber ind i tagrummet og videre ned i selve kirkerummet, hvilket har medført vandskader på kirkens hvælv. Vandindtrængen skyldes, at konstruktionen af samlekarrene ikke giver mulighed for overløb, og at samlingerne af kobberet ikke er udført håndværksmæssigt korrekt.

For at løse problemet med vandindtrængen er der udført et pilotprojekt med renovering af ét samlekar, hvilket danner grundlag for det videre renoveringsarbejde.  Bunden af det nye samlekar laves på værksted i én sammenhængende plade. Samlingerne udføres hårdloddet / sølvloddet for at opnå den maksimale tæthed. De fragtes til byggepladsen, hvor den endelige tildannelse og formgivning foretages. Samtidig iværksættes tiltag for at forbedre og sikre de fremtidige forhold omkring samlekarrene. Der etableres et nyt bladfang af trådnet, som kan forsinke en tilstopning af afløbet. Og hvert samlekar forsynes med en udspyer (”sladrehank”), så der ikke vil stå vand over den nederste vandrette samling i kobberet.

Som ingeniørrådgiver har ØLLGAARD stået for indledende besigtigelse, tilstandsvurdering, udarbejdelse af forslag for godkendelse, udbudsmateriale, byggeledelse og tilsyn under udførelse.

Projektomfang

Tagrenovering med udskiftning af i alt 14 samlekar i kobber

Ydelser

Forundersøgelser, forslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, udførelsesprojekt og udførelse.

Projektperiode

2021-2024

Bygherre

Bispebjerg Sogns Menighedsråd

Arkitekt

Rønnow Arkitekter

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk