Udbygning af Lejrcentret HvideKilde

Luthersk Mission, som driver lejrcenteret HvideKilde i et tidligere kasserneområde, har besluttet at udbygge tre af lejrens bygninger fra midten af 1950erne. Lejren bruges til Luthersk missions egne aktiviteter og udlejes til bl.a. menigheder og skoler mv.

Aktivitetshuset i bygning 2 forlænges, og der etableres en etageadskillelse i et dobbelthøjt rum, hvilket giver ekstra plads i stueplan. Derudover opføres en overdækning til udendørs aktiviteter i umiddelbar forlængelse af bygningen. Både bygning 3 og 4 udvides med ekstra kvadratmeter og en overdækket terrasse med udendørs pejs.

ØLLGAARD har besigtiget bygningerne og vurderet mulige konstruktive løsninger. Vi har dernæst projekteret tilbygningerne som lette konstruktioner med træbeklædning på facaderne og glas i gavlen. Taghøjden og udformningen af taget følger den eksisterende byggestil. Den konstruktive opbygning ændres, idet de bærende betonsøjler udskiftes med søjler af træ, og der placeres et vindkryds af stål i gavlpartierne for at opnå tilstrækkelig tværstabilitet.

Vores ydelser omfatter indledende undersøgelser og rådgivning, forprojekt, hovedprojekt inklusive udbud og projektopfølgning med tilsyn under udførelsen.

Projektomfang

Udvidelse af 3 bygninger med ialt ca. 500 m2 i det tidligere kasserneområde, kaldet HvideKilde, på Kagerup Stationsvej 35A, Helsinge.

Ydelser

Bygherrerådgivning, projektering, hovedprojekt, udbud og tilsyn under udførelsen.

Projektperiode

2016-2018

Bygherre

Luthersk Mission

Arkitekt

Rønnow Arkitekter

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk