Udflugt til Lundtofte Pumpestation

I slutningen af januar tog en lille flok medarbejdere fra ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører på udflugt til Lundtofte Pumpestation, hvor to års totalrenovering snart er tilendebragt. Inden turen til Lyngby, fortalte projektlederen, om projektets forløb og udfordringer. Baggrunden for projektet var den, at de gamle udslidte pumper skulle erstattes med to nye udpumpningsanlæg a 600 m3/h. Det øger forsyningssikkerheden, idet de to linjer opbygges uafhængigt af hinanden, og samtidig tilpasser det kapaciteten efter det aktuelle og forventede vandforbrug i forsyningsområdet, hvor Lyngby Forsyning er ved at opføre nyt vandværk.

For at sikre vandkvalitet og vandbehov for forbrugerne under renoveringen, har det været nødvendigt at etablere ompumpning, og samtidig har der været udfordringer med f.eks. entreprisernes udformning og bortskaffelse af miljøfarligt affald. Udover renovering af pumpestationen omfattede opgaven frigravning og renovering af rørforbindelser til og fra pumpestationen.  Forankring af afgangsledning ved etablering af to 8 m dybe ø 600 pladsstøbte betonpæle. Omkobling af vandforsyning til midlertidig pumpningsanlæg i container og renovering af kloaker. Alt i alt har været et spændende projekt med et godt samarbejde mellem rådgiver, bygherre og entreprenører.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk