Hedeparken

Udskiftning af brugsvandinstallationer i kældre og badeværelser gældende for 944 lejemål, fordelt på 19 boligblokke på adresserne Hedeparken 117-235, Magleparken 45-71 og 128-214 i Ballerup. Dertil kommer renovering af installationer i 4 vaskerier og 9 varmecentraler. Blokkene er opført i 1966 og har et bruttoetageareal på 77.738 m2.

Som ingeniør i et totalrådgiverteam har ØLLGAARD ansvaret for at kortlægge eksisterende brugsvandssystemer. Systemerne undersøges for korrosionsskader, og vi vurderer muligheden for at optimere på dimensionerne. Der udarbejdes byggeprogram. Anlæggene projekteres, dimensioneres og mulige løsninger vurderes i forhold til holdbarhed, bygbarhed, levetid, fremtidig D&V, energibesparelser, miljøprofil, design, funktionalitet og brugeroplevelser. På det grundlag fastlægges de endelige anbefalinger af produkter og installationstekniske løsninger.

Efter udbud og kontrahering samarbejder rådgiver og entreprenøren om at optimere fremdrift af projektet og evt. finde besparelser/rationaliseringer. Vi anbefaler, at stigestrengene udskiftes i en opgang, så arbejdet kan godkendes, inden processen opskaleres. Opgaven har mange gentagelser, og det er vigtigt, at alle detaljer og arbejdsprocesser er gennemprøvet, optimeret og godkendt, inden der sættes i gang i hele karréen. Projektet gennemføres i 5 etaper.

Projektomfang

Udskiftning af vandinstallationer i kældre og badeværelser i 944 lejemål fordelt på 19 boligblokke i AAB afd. 54 Hedeparken. Dertil kommer renovering af installationer i 4 vaskerier og 9 varmecentraler.

Ydelser

Ingeniør i totalrådgiverteam med ansvar for forundersøgelser, programmering, udbudsprojekt, udførelsesprojekt, referenceprojekt, byggeledelse og tilsyn

Projektperiode

2019-2020

Bygherre

AAB

Arkitekt

ERIK Arkitekter

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk