Værket ved Thorsbro

Opførelse af nyt vandværk med anlæg til blødgøring af drikkevand og indførelse af tidssvarende teknologi. Værket Ved Thorsbro ligger på samme matrikel som et eksisterende vandværk med en række fredede bygninger. I det nye vandværk samles alle vandværksfunktioner under samme tag suppleret af enkelte tanke under terræn. De primære vandværksfunktioner placeres i stueetagen, mens personale og støttefunktioner placeres på et indskudt 1. salsdæk i den sydlige ende af bygningen.

Anlæggets opbygning baseres i stort omfang på samme principper som gældende for Værket ved Søndersø, hvorved såvel projektering som drift af anlægget optimeres. Værket ved Thorsbro indrettes med blødgøring med pelletmetoden, iltning og filtrering i lukkede filtre. Skyllevand genanvendes. Der etableres rentvandsbeholdere og udpumpning med UV mod København og mod Ishøj og Høje Taastrup. Styringen opbygges efter HOFORs SRO standard.
På grund af lukkede kildepladser kan grundvandsspejlet i fremtiden komme over niveauet for bundpladen i kælderen. Derfor opdriftssikres bygningen ved etablering af opdriftsankre, der forankres i det underliggende kalklag.

Det nye vandværk får en maks. kapacitet på 1.545 m3/h, rentvandsbeholdervolumen er på 3.500 m3, og vandets hårdhed skal være mindre end 10 °dH.

ØLLGAARD er projekteringsleder på byggeriet med ansvar for at styre den samlede proces og sikre, at design og projektering af bygninger og anlæg opfylder de opstillede funktions- og designkrav.

Projektomfang

Nybygning af Værket ved Thorsbro, Køgevej 300, 2635 Ishøj. Vandværket har et areal på 6.500 m2 og en kapacitet på 1.545 m3/h.

Ydelser

Projekteringsledelse

Projektperiode

2019-2023

Bygherre

HOFOR

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk