VVS og ventilation i Vipperød Sognegård

I 2007 blev Vipperød Sognegård udvidet med nyt menighedshus og fik installeret nyt varmeanlæg. Siden har der været problemer med manglende varme i menighedssalen, så det i perioder har været nødvendigt at opstille el-radiatorer for at kunne opretholde en temperatur på 20 °C. På grund af dette har det også været nødvendigt at minimere ventilationen, så den ikke virker efter hensigten.

ØLLGAARD har gennemgået bygning, varme- og ventilationsanlæg. Vi har studeret tegningsmateriale, projektbeskrivelser og mailkorrespondancer omhandlende mangeludbedring på varmeanlægget. Termofotograferet bygningen, for at identificere utætheder og kuldebroer. Undersøgt kapacitet af gasfyr og varmetab for hele bygningen, kapacitet af varmegivere (radiatorer og gulvvarme) og kapacitet af distributionsanlæg fra varmecentral til menighedshuset samt opbygning, styring og indregulering af varmeanlæg.

På den baggrund kunne vi konkludere at problemerne med varmeanlægget skyldtes en kombination af faktorer, herunder en underdimensioneret gaskedel og rørføring, overdimensioneret gulvvarme og ventilationsanlæg samt utilstrækkelig indregulering.

ØLLGAARD har efterfølgende anvist og prissat en løsning på problemerne.

Projektomfang

Afhjælpning af driftsproblemer med VVS og ventilation i Vipperød Sognegård, Asmindrupvej 52. Bygningen er på 550m2.

Ydelser

Projektforslag og forprojekt ifm. renovering af varme og ventilationsanlæg.

Projektperiode

2016-2017

Bygherre

Vipperød Menighedsråd

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk