4-årig rammeaftale med UBST

4-årig rammeaftale med UBST om renovering og vedligehold af gymnasier og skolebygninger i hovedstaden og Nordsjælland.

Der er udført projektering, tilsyn og projektopfølgning indenfor fagdisciplinerne el, VVS og ventilation samt konstruktioner.

Ydermere rådgivning vedrørende indeklimaforhold som akustik, termiske og atmosfæriske forhold.

Projektomfang

Ombygning og kapacitetsudvidelse af mere end 3.000 m2.

Ydelser

Projektering. Udbud. Projektopfølgning og fagtilsyn vedrørende alle ingeniørdiscipliner. Ligeledes tæt dialog med brugere, bygherre og arkitekter.

Projektperiode

2008 - 2012

Bygherre

UBST

Arkitekt

JJW arkitekter

Totalentrepenør

Varierende i fagentrepriser

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk