Altaner til beboelsesejendomme

ØLLGAARD var i perioden fra 2016-2023 rådgivende ingeniør for Altan.dk. En totalentreprenør, der årlige etablerer over 3000 altaner på eksisterende beboelsesejendomme.

Som fast rådgiver for Altan.dk udarbejder ØLLGAARD statiske beregninger for altanernes fastgørelse til eksisterende bygninger og efterviser det eksisterende murværks bæreevne. ØLLGAARD står også for sagsstyring og myndighedsbehandling med indsendelse af sagsdokumentation og statiske beregninger, der – i det omfang myndighederne kræver det – påtegnes af en certificeret statiker.

Beregningerne følger de forskellige anvisninger i de respektive kommuner, fortrinsvis København og Frederiksberg. Her foregår processen i tæt dialog med sagsbehandlerne. Som regel er trykstyrken på eksisterende murværk ret lav i forhold til nybyggeri, hvilket kan betyde, at altanerne skal forankres i etagedæk i stedet for at hænge på facaden. Hvis virkeligheden på byggepladsen af den ene eller anden grund ikke stemmer overens med det, der er vist på tegningerne, kan ØLLGAARD tilkaldes og hjælpe med at anvise en løsning på problemerne.

I perioden fra 2016 til 2023 har ØLLGAARD projekteret over 500 altansager for Altan.dk. Sagerne varierer i omfang fra nogle få altaner til over 100.

Projektomfang

Totalentrepriser med etablering af altaner på eksisterende boligejendomme.

Ydelser

Statiske beregninger, sagsstyring og myndighedsbehandling. Tilsyn på akutsager.

Projektperiode

2016-2023

Entrepenør

altan.dk

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk