Apotek og varemodtagelse

Ombygning af og mindre tilbygning til eksisterende bygning (tidligere køkken), der indrettes til varemodtagelse og apoteksenhed på Sjællands Universitetshospital, Køge. Bygherren ønsker et byggeri, der er robust, fremtidssikret, standardiseret og har en høj grad af forsyningssikkerhed. Det skal sikre hospitalet fleksible rammer, som understøtter samarbejde og effektiv udnyttelse af ressourcer.

Projektet har en bred tilgang til bæredygtighed. Der fokuseres på de grønne aspekter og tænkes energivenligt. TE04 skal DGNB-certificeres ved anvendelse af DGNB Flex-ordningen.

Vareindlevering indrettes i eksisterende bygning. Eksisterende elevatorer og vægge nedrives. Der etableres portåbninger i nordfacade og i den sydlige ende af bygningen etableres varekraner til AMR-transport. Det øvrige område disponeres til bufferområde, værksteder og opladningsstationer for AMR’erne. Sygehusapoteksenheden disponeres i den vestlige del af bygningen med modtage- og forsendelsesfaciliteter nærmest AMR-ankomsten. Apoteksenheden suppleres med en tilbygning mod syd.

For at sikre en høj grad af fleksibilitet er projektet baseret på udstrakt anvendelse af modularisering og standardisering. En række standardrum kan således anvendes til mere end én klinisk funktion, uden at der foretages ændringer i bygningsfysisk og installationer.

Opgaven er løst i totalentreprise med ØLLGAARD som ansvarlig for statik og bærende konstruktioner.

Projektomfang

Nedrivning, renovering og ombygning af eksisterende bygning med et bygningsareal på 3.327 m2 samt indretning til varemodtagelse og apoteksenhed.

Ydelser

ØLLGAARD som ansvarlig for statik og bærende konstruktioner og har leveret ydelserne projektforslag, myndighedsprojekt, udførelsesprojekt, udførelse og aflevering.

Projektperiode

2020-2022

Bygherre

Region Sjælland

Totalentrepenør

EK Entrepriser/

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk