Carolineskolen

Carolineskolen er en privatskole med godt 200 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse samt en integreret institution med plads til 78 børn mellem 0 og 6 år. Skolen har overtaget fire bygninger på Strandvejen på Østerbro, og er i gang med at indrette dem til skole og institution.

Ejendommen omfatter fire bygninger fra hver sin periode. Den ældste bygning er et historisk palæ fra 1906. Der er et nyt, moderne ‘kulturhus’ fra 2009 med musiklokaler og multisale til idræt og drama. En lille rund bygning med mindre lokaler ligeledes fra 2009 og en funktionel undervisningsbygning opført i 1954.

Det er tanken, at bygningerne skal understøtte skolens faglige visioner. Carolineskolen ønsker at bruge de mange forskellige, store og små lokaler til at skabe nogle anderledes rum, som indbyder til nye former for samværd og læring.

ØLLGAARD har været ansvarlig for projektering og tilsyn på de tekniske fag i forbindelse med ombygningen. Bl.a. skulle en tidligere kantine indrettes til vuggestue. Der etableredes kantine og produktionskøkken for voksne og børn i kulturhuset. Den runde bygning ombyggedes til science og fysiklokale, mens det gule palæ skulle renoveres og anvendes til undervisning og kontorer.

Projektomfang

Ombygning og renovering af 100 år gamle bygninger med et samlet areal på 8.800 m2 på Strandvejen 93. Bygningerne skal fremover anvendes som skole og børneinstitution.

Ydelser

Projektering og tilsyn på konstruktioner, brand, ventilation, vvs, el.

Projektperiode

2016-2017

Arkitekt

Bertelsen & Scherving Arkitekter

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk