Erfaringer med genanvendte byggematerialer

I begyndelsen af 1990erne blev der gennemført et fuldskala forsøgsprojekt i byggeri med størst mulig genanvendelse af bygningsmaterialer. Tre ”Genanvendte Huse”, der indeholder en høj grad af genanvendte materialer målt i vægt, blev med støtte fra Miljøstyrelsen opført som almennyttige boliger i hhv. København, Odense og Horsens.  Nu ønsker man at evaluere projektet mht. bygningernes vedligeholdelsesmæssige tilstand i dag og igennem de sidste 30 år.

I den forbindelse er ØLLGAARD udpeget som fagspecialist, der skal forestå en vurdering af bygningernes tekniske tilstand i dag og i sammenligning med tilstand i referencebyggeri. Golder er projektleder på opgaven med ansvar for planlægning, koordinering, undersøgelser, rapportering og formidling. De øvrige medlemmer af projektteamet er de tre bygherrer: FSB, Civica og Andelsforeningen Odinsgaard, der indsamler erfaringer med de genanvendte materialer i Genbrugshusene i København, Odense og Horsens. Det være sig vedligehold, udskiftning, renovering og forbedringer af bygningsdele.

Formålet med projektet er at undersøge De Genanvendte Huses fysiske tilstand for derigennem at indsamle og formidle viden om brug af genbrugsmaterialer i byggeriet. Denne information vil være med til at understøtte og fremme den cirkulære dagsorden for almennyttige boligselskaber, bygherrer og øvrige aktører i byggebranchen.

De genbrugsmaterialer, der er brugt til De Genanvendte Huse er især tilslag i beton og genbrug af mursten. Herudover er der anvendt genbrugte materialer som tagtegl, skifer og trækonstruktioner. I nogle huse er desuden genanvendt træ til f.eks. nye køkkenelementer.

Til evalueringen foretages en tilstandsvurdering af de genanvendte materialer i forhold til  nye tilsvarende materialer. Vi undersøger de driftsmæssige erfaringer i de bygningskonstruktioner, hvor der er brugt genanvendte materialer, og sammenligner de driftsmæssige erfaringer med typisk levetid for typisk anvendte materialer i tilsvarende tidsperiode.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk