Et studie i energieffektivitet

En af vores studiemedhjælpere har sammen med 3 medstuderende gennemført et casestudie, der undersøger hvor stor en andel af det reelle energiforbrug i en ny kontorbygning, der anvendes til bygningsautomatik.

Studiet er offentliggjort over 5-sider i fagbladet HVACs november udgave, og resultaterne tyder på, at bygningsautomatik potentielt kan udgøre en stor andel af det samlede elforbrug. Derfor bør der tages højde for, at bygningsautomatik installeres med henblik på at have et minimalt forbrug.

Casestudiet kan ikke med sikkerhed sige, om kontorbygninger ville blive projekteret anderledes, hvis automatikkens elforbrug indgik i energirammen. Men det kan danne udgangspunkt for diskussion af, hvordan automatikkens elforbrug bedst repræsenteres i energirammeberegningerne. Målet skulle være at reducere det ”performance gap”, der typisk er mellem nye bygningers projekterede og reelle energiforbrug.

Energirammeberegning - ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører

Første side af artiklen om energiforbrug og bygningsautomatik i novemberudgaven af fagbladet HVAC

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk