St. Taffelbay

Siden 2014 har ØLLGAARD rådgivet ejerforeningen St. Taffelbay i Hellerup om Facility Management. Ejerforeningen tæller 160 lejligheder i et ejendomskompleks fra 1952. Opgaverne har omfattet besigtigelse, forundersøgelser og rådgivning ifm. diverse bygningsskader og vedligeholdelsesopgaver.

Derudover har vi i 2020 gennemført en større renovering på forskellige dele af ejendommen samtidig. Arbejdet omfatter udskiftning af kloakker, facaderenovering med maling af vinduer og døre og renovering af tagkonstruktionen med montage af nyt tagpap.

Som bygherrerådgiver for St. Taffelbay har ØLLGAARD en tæt dialog med beboerne og ejerforeningens bestyrelse. Vi har gennemgået alle bygningsdele fra faskiner til skorstene og taghætter. Gennemført forundersøgelser med åbning af facade, miljøundersøgelse af vinduesmaling, tv-inspektion af regnvandskloak og pilotprojekter. I forbindelse med de større projekter har vi desuden udarbejdet dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt og udbudsprojekt, ligesom vi står for kontrahering, byggeledelse og tilsyn under udførelse.

Projektomfang

Facility Management for Ejerforeningen St. Taffelbay med 160 lejligheder på Phistersvej og Vingårdsalle i Hellerup

Ydelser

Bygherrerådgivning, besigtigelse, forundersøgelse, registrering, dispositionsforslag, projektering, myndighedsprojekt, udbud, kontrahering, byggeledelse og tilsyn under udførelse.

Projektperiode

2014-2021

Bygherre

E/F St. Taffelbay

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk