Flere nyheder

Samlet oversigt over de seneste nyheder fra ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører.

Fra studerende til rådgiver

Et studiejob i ØLLGAARD lærer de unge DTU-studerende at prioritere tiden og fokusere på værdiskabelse i forhold til bygherrens behov.

Læs mere
ØLLGAARD vandt HOFOR udbud

I forsommeren gennemførte HOFOR udbud af rådgivningsydelser. ØLLGAARD afgav tilbud på delaftalerne Vand og Mindre byggeri og fik førstepladser på begge aftaler.

Læs mere
ØLLGAARD styrker ejerkredsen

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører har udvidet partnerkredsen. Styrkelsen understreger virksomhedens positive faglige og kommercielle udvikling.

Læs mere
Plads til det sjove

Over de seneste år har ØLLGAARD gennemført et vellykket generationsskifte og fremstår i dag som en toptunet, moderne virksomhed.

Læs mere
Renovering på dagsordenen

Om udfordringerne med at finde en løsning, der tilgodeser såvel bygningens tekniske egenskaber som bygherrens og arkitektens æstetiske ønsker.

Læs mere
Renovering af tårnene på Søtorvet

14 meter høj og 20 tons tung tårnkonstruktion på Søtorvet løftes ned i jordhøjde i forbindelse med en omfattede renovering.

Læs mere
Så faldt de sidste brikker på plads

Med indvielsen satte ØLLGAARD punktum for 5 års arbejde med byggeriet af Kulturcenter Mariehøj. Og brugerne er glade for resultatet.

Læs mere
Energioptimering af vandværker

I samarbejde med Lejre Vandråd har ØLLGAARD udviklet et værktøj til energioptimering af vandværkers el-forbrug. Ofte er der hurtige besparelser at hente.

Læs mere
Ledningsrenoveringsprojekt i Hvidovre

Torsdag den 3. september var ØLLGAARD vært for en indbudt licitation på ledningsrenoveringsprojekt i Hvidovre, hvor 900 m vandledning skal omlægges.

Læs mere
Studiejob i ØLLGAARD

Johan er i gang med andet år af kandidatuddannelsen på DTU. Det sidste år har han arbejdet som studiemedhjælp hos ØLLGAARD.

Læs mere
Når vandkvaliteten slår revner

Når vandkvaliteten slår revner: Renovering af rentvandsbeholder er med til at fastholde en høj vandkvalitet.

Læs mere
Rosendahl nybyggeri – Indviklet at bygge enkelt

Rosendahl lever af enkelt, funktionelt design. Så selvfølgelig skal Rosendahl nybyggeri afspejle samme kvaliteter, selv om det er kompliceret at bygge enkelt

Læs mere
Projektleder i ØLLGAARD

Mads er jæger i fritiden. Og også på arbejdet jagter han de store udfordringer og spændende projekter som projektleder i ØLLGAARD.

Læs mere
Besparelser betaler energirenovering

Det er næsten altid muligt at nedbringe energiforbruget i en ejendom. Som regel er effekten så stor, at investeringen tjener sig ind i løbet af 10-15 år.

Læs mere
Vand til krydstogtturister

ØLLGAARD har været rådgiver på anlæg af den nye forsyningsledning til krydstogtterminalen i København. Så nu er der vand til krydstogtturister.

Læs mere
Alle vinder på skolerenoveringer

Skolerenoveringer hjælper til at forbedre skolernes økonomi, miljø og indeklima. For slet ikke at tale om elevernes indlæring.

Læs mere
Nedrivning af Bellahøj Højdebeholder

Nedrivning af Bellahøj Højdebeholder er et omfattende projekt, der kræver en total miljøsanering af hele bygningen.

Læs mere
Mariehøj Kulturcenter – Første spadestik
ØLLGAARD vinder projekt i Køge

Sammen med Lundgaard og Tranberg Arkitekter vandt ØLLGAARD konkurrencen om det nye Køge Kulturhus.

Læs mere
Drikkevand – Økonomisk gevinst ved bedre styring

HOFOR har gennemført en omlægning af forsyningsstrukturen i Brønshøj Højdezone. Og nu er der opnået en økonomisk gevinst ved bedre styring.

Læs mere
SKI leverandør
ØLLGAARD fejrer 110 års juilæum
Opførelse af Universet Fritidshjem for Københavns Ejendomme

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@ollgaard.dk