Flere nyheder

Samlet oversigt over de seneste nyheder fra ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører.

Prækvalificeret på ny daginstitution

Sammen med EK Entreprise og IC Arkitekter er vi blevet prækvalificerede til at afgivetilbud på opførelsen af en ny DGNB certificeret daginstitution i Jonstrup.

Læs mere
Tilfredse kunder

Sammen med EK Entreprise og IC Arkitekter står ØLLGAARD bag opførelsen af en ny administrationsbygning ved Universitetshospitalet i Køge. Et projekt, der får stor ros af kunderne og i pressen.

Læs mere
Blå mærker på fortovet 

Så har stjernekvarteret på Amarger fået mere tryk i vandhanerne. De eneste tegn på at ledningsrenoveringen er afsluttet er nogle små blå mærker på fortovet.

Læs mere
Et studie i energieffektivitet

En af vores studiemedhjælpere har sammen med 3 medstuderende gennemført et casestudie, der undersøger hvor stor en andel af det reelle energiforbrug i en ny kontorbygning, der anvendes til bygningsautomatik.

Læs mere
Søjlerne rejser sig

Udbygningen af Rosendahl er i fuld gang. Foreløbig er der rejst 52 gennemgående søjler i 4 etagers højde, hvilket svarer til 15-17 meter.

Læs mere
Renovering af vinduer og altandøre

Vognmandsmarken er en stor almentnyttig boligafdeling, der står for at skulle have renoveret tagterasser og udskiftet vinduer og altandøre.

Læs mere
Genetablering efter brand

Den 17. oktober 2018 nedbrændte en hjørnebygning med 5 restauranter på Dyrehavsbakken. ØLLGAARD skal være rådgiver på genopbygningen.

Læs mere
Verden under Sjælør Boulevard

Besøg i underjordisk bygværk i forbinelse med projekteringen af ny vandledning til Amager.

Læs mere
Plads til eksperimenter

Usserød Skole ønskede at give eleverne bedre faciliteter til at udføre biologiske, kemiske og fysiske eksperimenter i natur/teknologi.

Læs mere
VenligBolig+ klar til indflytning

Nu er VenligBolig+ i produktion, og inden udgangen af 2018 kan 77 ressourcestærke studerende og flygtninge flytte ind dør om dør på Frederiksberg.

Læs mere
Vi skal give tilbud på rammeaftale

Vi er blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på en rammeaftale med By & Havn som del af et team med Mangor Nagel Arkitekter som totalrådgiver.

Læs mere
Ny stor opgave inden for forsyning

ØLLGAARD har vundet et udbud om teknisk rådgivning i forbindelse med renovering af Lundtofte Pumpestation for Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Læs mere
Grønt tag og klimasikring

Grønne tage er et vigtigt element i projekter, der arbejder med klimasikring og separering af regnvand og spildevand, som er et af ØLLGAARDs kerneområder.

Læs mere
Tilbygning til modulbyggeri

Udskiftning af betongavl i forbindelse med tilbygning til Lejrcenter HvideKildes tre hovedbygninger i udkanten af Gribskov.

Læs mere
Renovering af rytterlys i 16-17 meters højde

Mange nyere kontorbygninger har et atrium i midten, og efter nogle år er det ikke usædvanligt, at glasoverdækningen bliver utæt. Derfor kan renovering af rytterlys komme på tale.

Læs mere
På arbejde i Silicon Valley

ØLLGAARD har været i Silicon Valley for registrere og renovere en bygning for udenrigsministeriet.

Læs mere
Nyt skoleprojekt på vej

Sammen med ERIK arkitekter vandt vi i starten af året en rammeaftale i Hillerød Kommune, og nu har vi vundet det første miniudbud under rammeaftalen. Det drejer sig om en ny skolebygning til Frederiksborg Byskole.

Læs mere
Rejsegilde på Billedvej

Torsdag den 4. maj 2018 var der rejsegilde på udvidelsen af Nordisk Films tidligere bygning på Billedvej i Nordhavn. Ved hjælp af en add-on bygges 4 etager ovenpå den eksisterende, bevaringsværdige bygning.

Læs mere
Ventilation i fredede bygninger

Det er altid en udfordring af få tidssvarende installationer passet ind i fredede og bevaringsværdige bygninger, men som regel finder vi en løsning. I dette tilfælde måtte vi både sno os og tænke ud af – eller rettere – ind i boksen.

Læs mere
Prækvalificeret til Ringsted Sportscenter

Sammen med Sophus Søbye Arkitekter som totalrådgiver og 1:1 landskab er vi blevet prækvalificerede til at afgive tilbud på en ud- og ombygning af Ringsted Sportscenter.

Læs mere
Prækvalificeret til ombygning af Lundtofte Skole

ØLLGAARD er blevet prækvalificeret til ombygningen af Lundtofte Skole med Rønnow Arkitekter som totalrådgiver for et team, der også omfatter Nordic Office of Architecture, AFM Rådgivende Ingeniører og Vega Landskab.

Læs mere
Tilfældet havde nær kostet et dyrt pæleprojekt

Som rådgiver afsøger ØLLGAARD gerne alternative muligheder for at spare bygherren for unødvendigt dyre løsninger, som f.eks. en omkostningstung pælefundering.

Læs mere
Gammelt tømmer til historiske bygninger

I forbindelse med renovering og ombygning af Bryggergården i Kastrup skal der etableres nye, synlige søjle-bjælke konstruktioner i en tidligere værkstedsbygning.

Læs mere
En svævende fornemmelse

Som konstruktionsingeniør er det altid spændende at se de beregninger og tegninger, vi har udarbejdet på kontoret, blive til vægge og etagedæk. Det er ved at ske for den nye administrationsbygning ved Universitetssygehuset i Køge.

Læs mere
Rammeaftale med Hillerød Kommune

Sammen med EMA Erik Møller Arkitekter og OPLAND Landskabsarkitekter har vi vundet en flerårig rammeaftale om teknisk rådgivning i Hillerød Kommune.

Læs mere
Besøg på Brøndbyvester Vandværk

ØLLGAARD har besøgt Brøndbyvester Vandværk for at høre om erfaringerne med at drifte et blødgøringsanlæg. Lignende anlæg skal installeres på de tre nye vandværker Thorsbro, Lejre og Søndersø, som ØLLGAARD har projekteringsledelsen for.

Læs mere
Teknisk due diligence

I forbindelse med en teknisk due diligence i en erhvervsejendom faldt ØLLGAARDs ingeniør over ventilationssystem, hvor alle kanter er omhyggeligt forseglet. Det er desværre sjældent, man ser så godt håndværk.

Læs mere
Renovering af vandledninger

Efter en lang vinter bag computerskærmene glæder forsyningsingeniørerne sig nu til, at entreprenørerne igen kan gå i jorden, så de kan komme i gang med at renovere vandledninger.

Læs mere
Nu ved vi også noget om pisévægge

Den sidste torsdag i januar deltog Christian Foldager og Martin Knudsen i Slots- og Kulturstyrelsens Restaureringsseminar 2018, der blev afholdt på Borreby Herreborg.

Læs mere
Projekteringsledelse af 3 nye vandværker

ØLLGAARD har vundet projekteringsledelse på byggeriet af tre nye vandværker, der skal erstatte HOFORs eksisterende anlæg ved Søndersø, Lejre og Thorsbro.

Læs mere
Fra studerende til rådgiver

Et studiejob i ØLLGAARD lærer de unge DTU-studerende at prioritere tiden og fokusere på værdiskabelse i forhold til bygherrens behov.

Læs mere
ØLLGAARD vandt HOFOR udbud

I forsommeren gennemførte HOFOR udbud af rådgivningsydelser. ØLLGAARD afgav tilbud på delaftalerne Vand og Mindre byggeri og fik førstepladser på begge aftaler.

Læs mere
ØLLGAARD styrker ejerkredsen

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører har udvidet partnerkredsen. Styrkelsen understreger virksomhedens positive faglige og kommercielle udvikling.

Læs mere
Plads til det sjove

Over de seneste år har ØLLGAARD gennemført et vellykket generationsskifte og fremstår i dag som en toptunet, moderne virksomhed.

Læs mere
Renovering på dagsordenen

Om udfordringerne med at finde en løsning, der tilgodeser såvel bygningens tekniske egenskaber som bygherrens og arkitektens æstetiske ønsker.

Læs mere
Renovering af tårnene på Søtorvet

14 meter høj og 20 tons tung tårnkonstruktion på Søtorvet løftes ned i jordhøjde i forbindelse med en omfattede renovering.

Læs mere
Så faldt de sidste brikker på plads

Med indvielsen satte ØLLGAARD punktum for 5 års arbejde med byggeriet af Kulturcenter Mariehøj. Og brugerne er glade for resultatet.

Læs mere
Energioptimering af vandværker

I samarbejde med Lejre Vandråd har ØLLGAARD udviklet et værktøj til energioptimering af vandværkers el-forbrug. Ofte er der hurtige besparelser at hente.

Læs mere
Ledningsrenoveringsprojekt i Hvidovre

Torsdag den 3. september var ØLLGAARD vært for en indbudt licitation på ledningsrenoveringsprojekt i Hvidovre, hvor 900 m vandledning skal omlægges.

Læs mere
Studiejob i ØLLGAARD

Johan er i gang med andet år af kandidatuddannelsen på DTU. Det sidste år har han arbejdet som studiemedhjælp hos ØLLGAARD.

Læs mere
Når vandkvaliteten slår revner

Når vandkvaliteten slår revner: Renovering af rentvandsbeholder er med til at fastholde en høj vandkvalitet.

Læs mere
Rosendahl nybyggeri – Indviklet at bygge enkelt

Rosendahl lever af enkelt, funktionelt design. Så selvfølgelig skal Rosendahl nybyggeri afspejle samme kvaliteter, selv om det er kompliceret at bygge enkelt

Læs mere
Projektleder i ØLLGAARD

Mads er jæger i fritiden. Og også på arbejdet jagter han de store udfordringer og spændende projekter som projektleder i ØLLGAARD.

Læs mere
Besparelser betaler energirenovering

Det er næsten altid muligt at nedbringe energiforbruget i en ejendom. Som regel er effekten så stor, at investeringen tjener sig ind i løbet af 10-15 år.

Læs mere
Vand til krydstogtturister

ØLLGAARD har været rådgiver på anlæg af den nye forsyningsledning til krydstogtterminalen i København. Så nu er der vand til krydstogtturister.

Læs mere
Alle vinder på skolerenoveringer

Skolerenoveringer hjælper til at forbedre skolernes økonomi, miljø og indeklima. For slet ikke at tale om elevernes indlæring.

Læs mere
Nedrivning af Bellahøj Højdebeholder

Nedrivning af Bellahøj Højdebeholder er et omfattende projekt, der kræver en total miljøsanering af hele bygningen.

Læs mere
Mariehøj Kulturcenter – Første spadestik
ØLLGAARD vinder projekt i Køge

Sammen med Lundgaard og Tranberg Arkitekter vandt ØLLGAARD konkurrencen om det nye Køge Kulturhus.

Læs mere
Drikkevand – Økonomisk gevinst ved bedre styring

HOFOR har gennemført en omlægning af forsyningsstrukturen i Brønshøj Højdezone. Og nu er der opnået en økonomisk gevinst ved bedre styring.

Læs mere
SKI leverandør
ØLLGAARD fejrer 110 års juilæum
Opførelse af Universet Fritidshjem for Københavns Ejendomme

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@ollgaard.dk