Modernisering af Gladsaxe Gymnasium

Gladsaxe Gymnasium fra 1956 trængte til en gennemgribende modernisering med renovering og ombygning af de eksisterende faciliteter. Blandt andet skulle tilgængeligheden øges med elevator og bedre adgangsforhold for gangbesværede. Klasseværelser og elevtoiletter skulle renoveres. Og musikafdelingen havde behov for lydtætte øverum.

I forbindelse med nyindretningen valgte Gladsaxe Gymnasium at etablere komfortventilation. På den måde fik skolen et bedre indeklima, samtidig med at energiforbruget blev reduceret. Projekterne er blevet udført som en række større og mindre delsager.

Projektomfang

Ombygning, renovering og delvis nyindretning af 5.400 m2 undervisningslokaler fordelt på mange større og mindre delsager. Projekterne har blandt andet omfattet ny ventilation, ny elevator og nye toiletrum.

Ydelser

Projektering, udbud og fagtilsyn.

Byggesum

I alt ca. 28 mio. kr.

Projektperiode

2009-2013

Bygherre

Gladsaxe Gymnasium

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk