Kirke Hylling Skole

Kirke Hyllinge Skole, der består af flere bygninger fra forskellige tidsaldre, trængte til en gennemgribende renovering af klimaskærmen. I forlængelse heraf blev der udarbejdet en helhedsplan, der skulle sikre bedre arealudnyttelse og et bedre indeklima på skolen. Dette indebærer nedrivning af en hel bygning og væsentlig ombygning af en bestående bygning.

Som ingeniør i et totalrådgiverteam har ØLLGAARD stået for registrering, projektering, udbud og tilsyn med drifts- og vedligeholdelsesarbejderne, herunder udskiftning eller maling af vinduer og døre, rensning af murværk, istandsættelse af gulve og klasselokaler samt renovering og udskiftning af tage og sternplader.

Sideløbende med renoveringen gik vi i gang med at implementere en helhedsplan, der skulle tilpasse skolen til det aktuelle og fremtidige elevtal. Dette arbejde omfatter nedbrydning af en mellembygning fra 1969, hvor der i stedet etableres nyt gårdmiljø og uderum med rampe og hovedtrappe. Ombygning og renovering af bygning fra 1977 med nyt studieområde samt biologi og fysiklokaler. Ombygning af en bygning fra 1940, så den i fremtiden får tre etager i forskudte planer, der rummer skolens overbygning samt lokaler til musik og madkundskab. Madkundskabslokalet får et stort spiseområde, som kan benyttes til mange formål. Dertil kommer renovering og ombygning af en bygning fra 1958, hvor lokalet til billedkunst får ny facade, der åbnes op mod gården.

Som en del af renoveringen får Kirke Hyllinge Skole nye afløbsinstallationer og nye ventilationsanlæg.

Arbejdet er udført i storentrepriser efter AB18, samtidig med at skolen var i drift.

Projektomfang

Arealoptimering af 3.000 m2 med omfattende istandsættelse og opgradering af faglokaler og det udendørs læringsmiljø.

Ydelser

Forundersøgelser, dispositionsforslag, myndighedsbehandling, byggeprogram, byggeledelse og tilsyn under udførelse.

Projektperiode

2020-2021

Bygherre

Lejre kommune

Arkitekt

RUM

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk