Lindebjergskolen

Renovering af installationer og indeklima

ØLLGAARD har løbende løst opgaver for Lindebjerg Skolen gennem de sidste 10 år, hvor vi har været rådgiver på diverse ud- og ombygninger og renoveringer.

Seneste har vi stået for renovering af skolens vandinstallation som følge af tærringsproblemer. Og året inden var det skoles indeklima, der trængte til en gennemgribende renovering efter forekomst af skimmelsvamp. I den forbindelse udarbejdede ØLLGAARD hovedprojekt for tage, tekniske installationer, belysning og indeklima.  Indeklimarenoveringen omfattede blandt andet etablering af nyt ventilationsanlæg med en samlet luftmængde på i alt 20.000 m³/h samt skimmelafrensning og efterisolering af tag i alle klassefløje.

Projektomfang

Renovering af vandinstallationer, tagisolering samt ny SBS belægning af et tagareal på 2.800 m². Etablering af nyt ventilationsanlæg med samlet luftmængde på i alt 20.000 m³/h samt skimmelafrensning.

Ydelser

Bygherrerådgivning. Projektering og udbud i fagentreprise. Økonomistyring og økonomisk rådgivning under byggeriet. Projektstyring under projektering og udførelse. Bygherretilsyn. Bindeled mellem bygherre, rådgivere, brugere og myndigheder.

Projektperiode

2010 - 2012

Bygherre

Roskilde kommune

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk