Nyt skoleprojekt på vej

Sammen med ERIK arkitekter vandt vi i starten af året en rammeaftale i Hillerød Kommune, og nu har vi vundet det første miniudbud under rammeaftalen. Det drejer sig om en ny skolebygning til Frederiksborg Byskole. Byggeri bliver det første, der opføres under Hillerød Kommunens nye aftaleform med tre rådgivere og tre entreprenører. Rammeaftalen betyder, at kommunen kan konkurrenceudsætte opgaverne og samtidig have faste samarbejdspartnere. Vi ser frem til et spændende skoleprojekt.

Projektet er første etape af en helhedsplan for Frederiksborg Byskole, der først forventes endeligt afsluttet i 2023. Etape 1 handler om totalrenovering af den bygning, som hedder Skovfløjen. Skovfløjen er opført i 1973 i to etager. Bygningen skal gennemgribende moderniseres, og der skal bygges en ekstra etage på.

Målet med renoveringen er at opgradere bygningen i kvalitet, størrelse, anvendelighed og bæredygtighedsmæssig sammenhæng, så den efter udvidelse og ombygning indeholder det dobbelte antal lokaler. Bygningen forventes strippet for installationer og delvis nedrevet, inden den genopbygges.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk