Ombygning af SFO til indskoling

Valhøj Skole i Rødovre skulle have ombygget en eksisterende SFO til indskolingsområde. Ombygningen krævede statiske ændringer med indretning af klasselokaler, personalerum og nyt musiklokale. I alt 400 m2 var omfattet af ændringerne.

ØLLGAARD stod for projektering, udbud og tilsyn af ventilation, el, IT, VVS og afløb. Vi udarbejdede specielle akustiske beregninger, der dokumenterede, at musiklokalet følger Bygningsreglementets grænseværdier for efterklangstid og absorptionsareal.

Da bygningen skifter funktion, øgede vi ventilationsanlæggets kapacitet med ca. 50 % for at leve op til kravene om et behageligt og sundt indeklima.

Ombygningen blev udført, mens skolen var i brug.

Projektomfang

Ombygning af 400 m2

Ydelser

Projektering, udbud og tilsyn af ventilation, el, IT, VVS og afløb.

Projektperiode

2014-2015

Bygherre

Rødovre Kommune

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk