Usserød Skole

Ombygning og tilpasning af eksisterende bygninger fra 1996 i forbindelse med overgangen fra tre til to spor på Usserød Skole i Hørsholm. Der er tale om to separate projekter, som ØLLGAARD har løst i totalrådgiverteam med to forskellige arkitektfirmaer.

Første projekt omhandlede etablering af nye naturfagsfaciliteter gennem ombygning af klasselokaler og inddragelse af gangareal. Ved at udvide det eksisterende biologilokale og inddrage et almindeligt klasselokale til naturfag blev der skabt plads til to laboratorier, modelværksted og en arena med højteknologisk underviserbord og mulighed for multimediefremvisning på alle flader. I gangen er der indrettet nicher med studiepladser, arbejdsrum til gruppearbejde, glasmontrer til udstillinger og store glaspartier med visuel adgang til de nye lokaler.

Det andet projekt omhandler ombygning af indskolingsafsnittet til også at fungere som SFO for 0-2. årgang. I den forbindelse er der indrettet nyt SFO køkken samt flex- og caférum som basislokaler for SFO. Fællesarealer og samlingsrum er opdateret med etablering af opholdstrappe og legenicher. Der er etableret nyt personalerum og ny supplerende indgang, og akustik og ventilation er tilpasset den nye rumindretning.

På begge projekter har ØLLGAARD været ingeniør i et totalrådgiverteam med ansvar for samtlige ingeniørdiscipliner. Vores ydelser omfatter forprojekt, hovedprojekt, myndighedsprojekt, byggeledelse og tilsyn under udførelsen.

Projektomfang

Ombygning og tilpasning af eksisterende bygninger – inde og ude – til etablering af nye naturfagsfaciliteter og integreret indskolings- og SFO-miljø på Usserød Skole, Gl Byvej 10 i Hørsholm.

Ydelser

Forprojekt, hovedprojekt, myndighedsprojekt, byggeledelse og tilsyn under udførelsen

Projektperiode

2017-2019

Bygherre

Hørsholm Kommune

Arkitekt

Første projekt blev gennemført i samarbejde med Friborg & Lassen. På andet projekt var RUM totalrådgiver.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk