Overbygning på Tæbyvej 77

ØLLGAARD havde været med i det totalrådgivningsteam, der stod for opførelsen af den kombinerede tennis- og skøjtehal i Rødovre, og samarbejdet blev genoptaget året efter i forbindelse med en udvidelse af Rødovre Kommunes administrationsbygning.

Ligesom det var tilfældet med den kombinerede tennis- og skøjtehal, var også byggeriet af den nye administrationsbygning pladsmæssigt udfordret. Løsningen bestod i at bygge oven på den eksisterende administration. Ved at etablere fundamenter på hver side af den eksisterende bygning, kunne vi indspænde stålrammeben og dermed sikre stabiliteten på tværs. På langs blev stabiliteten sikret med V-formede rammeben. Sålrammen består af præfabrikerede kassetter, og alle installationer i eksisterende bygninger nedenunder er lagt om og tilpasset de nye forhold.

Der er etableret ventilation ved mindre decentrale anlæg, for at reducere pladsforbrug mest muligt.

Projektomfang

Etablering af yderligere 500 m2 kontor på Tæbyvej 77 vha præfabrikerede bokselementer på stålramme oven på eksisterende bygning.

Ydelser

Kontakt til brugere og myndigheder. Projektering af konstruktioner, kloak og installationer, og tilsyn under udførelse.

Projektperiode

2010

Bygherre

Rødovre Kommune

Arkitekt

Rødovre Kommune

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk