Osted Skole og Børnehus

Renovering og ombygning af Osted Skole med tilbygning af børnehus. Projektet tager udgangspunkt i en helhedsplan, der sikrer bæredygtig arealanvendelse, optimering af vedligeholdelsesbudgettet og modernisering af læringsmiljøet.

De eksisterende bygninger på matriklen omfatter en hovedbygning fra 1939 med tilbygninger fra 1954, 1960 og 1969, gymnastiksal, SFO og 3 undervisningsblokke. De 3 blokke indrettes til indskoling/SFO, mellemtrin og udskoling. Der opføres et nyt børnehus for 143 børn i alderen 0-6 år i tilknytning til indskoling/SFO. De nyere tilbygninger rives ned, mens den gamle hovedbygning i to etager renoveres og indrettes til administration og personale. Den eksisterende gymnastiksal transformeres til et ”mad og science” hus, og der opføres en ny gymnastiksal.

De nye bygninger i projektet er opført i træ og bæredygtighedscertificeret til DGNB guld. Byggeriet opføres som bygningsklasse 2020 iht BR 18. Energiforholdene dokumenteres ved BE 18 beregninger. Der dimensioneres LAR-anlæg til regnvandshåndtering.

ØLLGAARD er ingeniør for totalrådgiveren på opgaven med ansvar for projektering i alle byggeriets faser. Projektet er pt. udbudt i totalentreprise med partneringelementer.

Projektomfang

Renovering og ombygning af skole på 6.390 m2 med tilbygning af gymnastiksal og nyt børnehus på sammenlagt 2.200 m2.

Ydelser

Bygherrerådgivning herunder forundersøgelser, dispositionsforslag, byggeprogram og projektgranskning efter udbud i totalentreprise

Projektperiode

2020-2023

Bygherre

Lejre kommune

Arkitekt

RUM

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk