Efterfundering af Rysensteen Gymnasium

Bygningen var gennem længere tid blevet udsat for progressive sætninger med større sætningsrevner til følge.

For at stoppe bygningens bevægelser blev fundamenternes bæreevne forøget med pressede betonpæle og understøbning af eksisterende bygningsdele.

Projektomfang

Efterfundering af ca. 280 m2 på eksisterende bygning. 

Ydelser

Projektering og bygherretilsyn. Projektstyring under projektering og udførelse. Økonomistyring og økonomisk rådgivning under byggeriet. Bindeled mellem bygherre og myndigheder.

Projektperiode

2011

Bygherre

Rysensteen Gymnasium

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk