Tower og Atrium

Teknisk bygningsgennemgang og vedligehold af Atrium og Tower på Havneholmen 25-29 i København.

Som bygherrerådgiver for Castellum har ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører gennemgået bygningerne på Havneholmen 25, 27 og 29 for at sikre, at faciliteterne lever op til Castellums krav til indeklima, komfort og bæredygtighed.

Vi har gennemgået bygningen Havneholmen 25, Tower, og Havneholmen 27-29, Atrium, for at afklare hvilke faktorer, der har indflydelse på det termiske og atmosfæriske indeklima, og opstillet forslag til, hvordan indeklimaet kan forbedres. Ventilationsanlæggene er blevet registreret, og hovedluftmængder mv. på ventilationsanlæggene er blevet målt. For at vurdere om den ventilerede luftmængde er tilstrækkelig for at opretholde et tilfredsstillende termiske og atmosfæriske indeklima, har vi foretaget en simulering i programmet Bsim for udvalgte rum. I samme forbindelse har vi gennemgået mulighederne for energibesparende tiltag og estimeret anlægsudgifter og tilbagebetalingstider.

Efterfølgende har vi undersøgt Tower for korrosion i brugsvandsanlæg og anbefalet og projekteret udskiftning af korrosionsangrebne komponenter og forebyggende tiltag mod rørbrud i både Tower og Atrium. Efter udførelse har vi besigtiget VVS-arbejdet og taget stikprøver for sikre anvendelse af de aftalte komponenter.

Endelig har vi projekteret konstruktionsændringer i forbindelse med etablering af en ny flugtvej i Tower med hultagning i trappeskakt på 6. etage.

Projektomfang

Teknisk bygningsgennemgang og vedligehold af Atrium og Tower på Havneholmen 25-29 i København. Der er tale om et kontorbyggeri fra 2008 og 2010 med et samlet areal på 13.207 m2 og 18.853 m2.

Ydelser

Forundersøgelser, forslag, myndighedsprojekt, projektopfølgning, commissioning vedr. ventilation og indeklima, VVS og konstruktioner.

Projektperiode

2017-2019

Bygherre

Castellum

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk