Vesterbrogade 93-95

Helhedsrenovering af ejendom fra 1876 med 18 lejligheder og erhverv i stueetagen.

ØLLGAARD har indledningsvis registreret de eksisterende forhold mht. konstruktioner, varmeinstallationer, kloak og afløb, og efterfølgende udarbejdet projekter til udbedring af revner, energioptimering og klimatilpasning, der skal minimere risikoen for, at overfladevand og fugt trænger ind i kælderen.

Projektet omfatter opsætning af udvendig facadeisolering med 200 mm mineraluld med facadepuds. Fundamenter og af kældervægge skal også isoleres udvendigt og tag, lofter og kviste isoleres svarende til kravene i BR10. Dertil kommer udskiftning af samtlige vinduer til ventilationsvinduer, samt flytning og forbedring af varmecentralen, der hidtil har været placeret i en anden bygning.

For at eleminere fugtproblemer etableres dræn, og kloakkerne udskiftes. Lyskasser og trappeskakter hæves over terræn, så kælderen sikres mod stormflod. De eksisterende ventilationsskakte anvendes sammen med ventilationsvinduerne til at sikre effektiv mekanisk ventilation.

I forbindelse med facadeprojektet skal udvendige trapper og altaner flyttes, og muligheden for at etablere altaner undersøges.

Projektomfang

Helhedsrenovering af ejendom på 2583 m2 med 18 lejligheder og erhverv i stueetagen. Huset skal fugtsikres og energioptimeres med isolering af facader, udskiftning af vinduer og installationer samt etablering af ventilation.

Ydelser

Programmering, projektering, myndighesbehandling og tilsyn under udførelse

Projektperiode

2015-2020

Bygherre

A/B Vesterbrogade 93-95

Arkitekt

Form Arkitekter

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk