Renovering af badeværelser i Vildtbanegård Afd. 1

Renovering af 432 badeværelser med udskiftning af installationer, mulig sammenlægning af toilet og bad, asbestsanering samt udskiftning af kvistvinduer i 12 boligblokke.

Projektet er startet med etableringen af 10 prøvebadeværelser som forløber for den store renoveringssag. Disse er udført i forbindelse med en forsikringssag i brandskadede lejligheder.

Projektet tager udgangspunkt i nødvendige vedligeholdelsesopgaver. Tilstandsrapport og supplerende undersøgelser har vist, at der er behov for udskiftning af de 50 år gamle baderum og installationer fra stuen til 3. sal i 12 blokke, ligesom der er behov for udskiftning af de 30 år gamle kvistvinduer. I forbindelse med renoveringen er der stor fokus på bæredygtighed i form af miljøsanering og energioptimering gennem udskiftning af tekniske installationer og opgradering af klimaskærm.

ØLLGAARD er ingeniør i et totalrådgiverteam og har medvirket til udformning af byggeprogram, herunder tilstandsvurderinger og forundersøgelser, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, udarbejdelse af byggesagsbeskrivelse, udbud og kontrahering, udførelsesprojekt, byggeledelse og fagtilsyn.

Byggesagen vil blive gennemført uden genhusning.

Projektomfang

Renovering af badeværelser, installationer samt mindre dele af klimaskærm i 12 blokke med 600 lejligheder.

Ydelser

Byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, udførelsesprojekt, byggeledelse og fagtilsyn

Projektperiode

2020-2024

Bygherre

DAB

Arkitekt

Friborg-Lassen

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk